Khi tôi 18 - Câu hỏi gợi ý phần "18 ước mơ" tháng 2/2014

Câu 1. “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” (Hồ Chí Minh). Em hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về ý nghĩa của lời dạy trên.

Câu 2. Có phải chăng: ”Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân”. (Phạm Tuyên)?

Câu 3. Suy nghĩ của em về đức tính khiêm nhường.

Câu 4. Từ hai câu thơ: ”Biển cho ta cá như lòng mẹ. Nuôi lớn đời ta tự buổi nào… (Trích Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận). Hãy viết bài hùng biện với nhan đề :” Biển như lòng mẹ”

 BCH Đoàn trường